Gestoord zijn van gestoord worden

Einde dag: Afgepeigerd maar waarvan? Een hele dag druk en voor m’n gevoel nauwelijks iets neergezet. Grote kans dat er weinig focus in de dag zat en ik met teveel tegelijk bezig was. Maar multitasken is toch juist een kwaliteit?

Soms. Multitasken is zwaar overgewaardeerd en bovendien meestal fout gelabeld. Voor het echte multitasken moeten de handelingen in het brein geautomatiseerd zijn. Dat betekent iets doen zonder bewuste aandacht. Zoals de kop koffie naar mijn mond brengen terwijl ik dit lees. Het ene bewust, het andere automatisch. Meestal zijn we aan het wisselwerken: De aandacht hopt van het ene op het andere. Zoals terwijl ik dit schrijf en tegelijk die ellendige langpootmug probeer te lokaliseren.

Neuronen in de hersenen lichten op als ze een boodschap aan elkaar doorgeven. Neurowetenschappers zeggen “what fires together wires together” want als dit ‘vonken’ zich herhaalt, ontstaat er een vastere verbinding: een neuraal pad. Het communiceren tussen neuronen gaat dan steeds gemakkelijker. Het pad wordt steviger naarmate je het vaker gebruikt. Wat aandacht krijgt groeit, zeker in je bovenkamer. Hoe vaster een neurale verbinding, hoe minder moeite je ergens voor hoeft te doen: Het is geautomatiseerd. Door herhalen creëer je gewoonten en die hebben minder calorieën nodig. Automatisme is dus letterlijk energiebesparing. De Kracht van Gewoonte.

Naast herhaling maakt ook concentratie de neurale paden sterker. Er is onderzocht hoelang het duurt voor je geconcentreerd bent. Het zal per mens en per onderwerp verschillen maar gemiddeld duurt het 15 tot 20 minuten. Wordt je binnen die termijn onderbroken, dan begint de teller weer opnieuw. Bij vier storingen per uur kom je nooit lekker in Flow! Daar wordt je gestoord van.

Let even op het woord ‘gestoord’. Als afleiding van het werkwoord storen: onderbroken worden in waar je mee bezig bent. Als gesteldheid: afwijkend, getikt, krankjorum, geestesziek. Vanuit etymologie: in verwarring gebracht. Vanuit neurologie: ontregeld zijn, niet goed functionerend.

Meer lezen? Rick Hanson is neurowetenschapper en schrijft hier interessante boeken en artikelen over. Zijn site –engels- heeft leesbare informatie over dit onderwerp. Liever in het Nederlands? In ‘Eén ding tegelijk’ geeft hij 52 keer oefeningen met uitleg om hiermee aan de slag te gaan. Maar zijn meesterwerk is toch wel ‘Boeddha’s Brein‘.

Terug naar het begin. Wat maakt dat ik voldoening haal uit een (werk)dag? Dat is een dag ‘vol’ ‘doen’, vol als in volledig, iets afgemaakt. Een dag waarop ik voel dat ik iets bereikt hebt, iets hebt neergezet omdat ik lekker geconcentreerd aan iets heb gewerkt. Moraal van dit verhaal: train je concentratie. Of, zoals Rick Hanson het stelt: “Use your mind to change your brain.”