Loopbaancoaching / Outplacement

Er moet iets gebeuren maar je weet niet goed hoe dit aan te pakken. Sommigen willen accenten verleggen in hun eigen werk, anderen moeten noodgedwongen op zoek naar iets anders. Bij beide begint de route bij zelfonderzoek: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Daarna volgt er afhankelijk van je vraag en doel een stuk begeleiding op de weg naar dat nieuwe werk. Hoe ga je die arbeidsmarkt op?

Outplacement

Wat veel mensen overslaan is het stilstaan bij het verlies van je werk. Toch is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden omdat je dan beter kunt loslaten. En je moet eerst iets loslaten voordat je met beide handen iets nieuws kunt aanpakken. Wat er dan volgt is per deelnemer verschillend, afhankelijk van je interesses, doel en opleidingsniveau. Ik vind binnen alle trajecten het onderwerp ‘netwerken’ heel belangrijk. En nee, dat is niet lastig en ingewikkeld. Binnen je eigen omgeving is er al heel veel winst te behalen. Je gaat het nog missen als je straks weer werk hebt.

Online en Life

Ik werk met individuele trajecten en ik bied groepswerk. Dit laatste kan zijn in de vorm van een webinar of voor een groepje deelnemers die allemaal in dezelfde fase zitten. Er wordt gewerkt aan een programma waarin deelnemers afhankelijk van hun vraag gebruik kunnen maken van een aantal online lessen. Dat helpt omdat je nog eens terug kunt kijken. Bovendien scheelt het tijd in de coaching sessies. Ik coach mensen uit het hele land, zowel in mijn praktijkruimte als online.

Bel voor een vrijblijvende afspraak

Interesses of competenties?

Ik werk het liefst vanuit iemands interesses omdat de kans dan vele malen groter is dat je straks werk vindt waar je blij van wordt. Dat werkt beter dan vanuit je competenties werk zoeken. Wat zijn dat eigenlijk, competenties? Een definitie van competenties is: ‘een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden, houding en/of persoonskenmerken waarmee in een arbeidssituatie bepaalde doelen worden bereikt’. Als je je bij het zoeken van een nieuwe richting baseert op competenties, zoek je werk bij wat je al hebt ontwikkeld (kennis, vaardigheden) maar dat wil niet zeggen dat dat ook de gewenste richting is. Ik gebruik altijd de strijkplank-metafoor: Ik kán heel goed strijken, maar het interesseert me geen zak. Word ik dan blij van een functie als strijkster?

 

 

Transitievergoeding

Bij ontslag na toestemming van UWV of kantonrechter ontvang je een transitievergoeding. Uitzonderingen hierop zijn het bereiken van de AOW-leeftijd of ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen. De hoogte van de transitievergoeding -tenzij anders afgesproken op basis van uitspaak van de kantonrechter- is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van €89.000 (2023). Het geld van de transitievergoeding is bedoeld om te ondersteunen naar ander werk zodat je weer in staat bent in je eigen inkomen te voorzien. Dit kan door outplacementbegeleiding in te kopen van het geld. Maar het kan ook door (een deel van) het geld te gebruiken voor scholing om je afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Vraag een kennismakingsgesprek aan