Met dank aan Sven Kramer….

“Je kan niet meer trainen dan dat je rust.” Alsof het voor iedereen de normaalste zaak van de wereld is, zo klonk het. En dat zal het voor de topsporters ook zijn: Rust is een belangrijk onderdeel van topsport. Doe mij nou een lol en typ eens in de googlebalk: rust, slapen, topsport

Interessante artikelen te vinden he! Als je dat zo leest is het ook inderdaad de normaalste zaak van de wereld: wil je topprestaties leveren dan moet je je lijf zo goed mogelijk verzorgen.

Typ nu vervolgens in de googlebalk: rust, ontspanning, werk

Need I say more?