Poortwachteragenda

Alle stappen van de Wet Verbetering Poortwachter handig op een rijtje. Vul het formulier in en ontvang de agenda!

  • Datum 1e ziektedag

    Geef hieronder de dag van de maand, maand en jaartal in. Als voorbeeld: 04 (DD), 09 (MM), 2020 (JJJJ) voor de datum 04-09-2020.

  • Gegevens bedrijfsarts

    Vul hieronder de gegevens in van de bedrijfsarts (contactpersoon).

  • Gegevens casemanager

    Vul hieronder de gegevens in van de casemanager (contactpersoon).

  • TIP Maak een verzuimverzamelmapje voor iedere medewerker. Dit kan fysiek in een map en digitaal in de computer. Bewaar alles, ook korte gespreksnotities. Door structureel alle acties goed te bewaren voorkom je op termijn veel zoek en bedenkwerk tegen de tijd dat de WIA-aanvraag de deur uit gaat.